אודות האתר

אודות האתר

האתר הוקם ביוזמת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובמימונה והוא פותח באוניברסיטה הפתוחה, על ידי חברת "אקדמיה מקוונת בע"מ", מרכז שה"ם והיחידה לאנגלית.

באתר ארבעה קורסים מקוונים באנגלית פתוחים לכול חינם ומבוססים על למידה עצמאית. הקורסים אינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת מלבד חומרי הלימוד המצויים באתר, הסטודנטים אחראים על הלמידה. סטודנטים שאינם מעוניינים בלמידה עצמאית יכולים להיעזר באתר ולהירשם במקביל לקורסים באנגלית במוסד שבו הם לומדים.

מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטים כלים שיעזרו להם לקרוא עצמאית מאמרים אקדמיים באנגלית. הם מבוססים על מאמרים אקדמיים, הרצאות מצולמות, תרגולים ומבחנים לדוגמה. קורסים אלה מתמקדים בתוצרי הלמידה (ךlearning outcomes) ) הנדרשים להבנת הנקרא בלבד. 


הקורסים אינם מיועדים להכנת הלומדים לבחינות אמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה, ואינם אישור מעבר לרמה גבוהה יותרהקורסים הינם לצורכי לימוד ותרגול בלבד וללמידה עצמאית ללא הנחיה. אין ברישום לאתר הקורסים או בתרגול הקורסים מנגנון של מתן אישורים לתירגולים וגם הבחינות הן לתרגול בלבד ולא מהוות אישור מעבר.


סיווג הרמה לאנגלית נמצא באחריות המוסדות להשכלה גבוהה ובהתאם למדיניותם.

 

לידיעה- המרכז הארצי לבחינה והערכה מפעיל בחינות אמי"ר אמיר"ם לסיווג רמת האנגלית, באופן בלתי תלוי בקורס המקוון האמור.

נשמח לשמוע מכם

רוצים להגיד לנו משהו? צוות האתר עומד לרשותכם

לפניות info@onl.co.il

רמות הקורסים

באתר ארבעה קורסים מקוונים:

קורס טרום בסיסי א - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: 

ציון 169-150 במבחן אמי"ר, ציון 69-50 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.

           * לתשומת לבכם - בהתאם להנחיות המל"ג, רמת הלימוד הבאה היא קורס בסיסי (ולא קורס ברמת טרום בסיסי ב).

קורס טרום בסיסי ב - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: 

ציון 184-170 במבחן אמי"ר, ציון 84-70 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.

קורס בסיסי - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: 

ציון 199-185 במבחן אמי"ר, ציון 99-85 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.

קורס מתקדמים א - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: 

ציון 219-200 במבחן אמי"ר, ציון 119-100 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי.

        * לתשומת לבכם - אין באתר קורס מקוון ברמת הפטור מתקדמים ב, המיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: ציון 233-220 במבחן אמי"ר, ציון 133-120 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי. 


מבנה הקורסים


כל קורס מורכב ממספר יחידות לימוד וכל יחידת לימוד מחולקת לשיעורים (הרצאות מצולמות). 

יחידות הלימוד מבוססות על מאמרים אקדמיים באנגלית שהותאמו לרמת הלימוד הנדרשת בקורס. מומלץ להוריד את קובץ המאמר למחשב האישי, לקרוא אותו ובמקביל לצפות בהרצאות המצולמות, המדגימות  כיצד לקרוא את המאמר. 

השיעורים הראשונים בכל יחידת לימוד מתמקדים בקדם קריאה (pre-reading) ובשאלות התואמות את שלב קדם הקריאה. השיעורים המתקדמים ביחידה עוסקים בקריאה ובהבנה מעמיקה של הטקסט (close reading).

בנוסף להרצאות המצולמות, בכל יחידת לימוד יש הפניה לסרטונים קצרים וממוקדים העוסקים באסטרטגיות למידה (learning strategies). אסטרטגיות הלמידה מסייעות ללומדים בהבנת הנקרא (reading comprehension) של הטקסטים האקדמיים.

בסוף כל יחידה יש אפשרות לתרגול עצמי על ידי מענה על שאלות וקבלת משוב אפקטיבי והכְוונה להמשך הלמידה. 

בסוף הקורס יש גם אפשרות להתנסות בבחינה לדוגמה המסכמת את הקורס כולו.

בתחילת כל קורס ויחידת לימוד מוצע מסלול למידה שיסייע בתהליך הלמידה, אך אין מניעה ללמוד אותו בכל סדר אחר.  

הזמן המינימלי המומלץ ללימוד עצמאי הוא הזמן שנקבע ללימוד הקורסים הרגילים באנגלית במוסדות, דהיינו טרם בסיסי א – 78 שעות; טרום בסיסי ב - 60 שעות; בסיסי - 60 שעות; מתקדמים א - 39 שעות. עם זאת, זמן הלימוד בפועל המוקדש לכל קורס תלוי בתלמיד ובקצב התקדמותו האישי. 

שינוי אחרון: 21/11/2019, 14:40